ULUSLARARASI GÜVENCE DENETİM HİZMETLERİMİZ

Tüm yatırımcılar ilgi duydukları ticari oluşumlardan şeffaflık beklemektedir. Bu olmazsa olmazlık Türkiye için de kaçınılmaz bir ticari gerçek haline dönüşmüştür. ŞEFFAF KURUMSAL YÖNETİM, GÜVENİLİR RAPORLAMA, GÜVENİLİR GÖZETİM VE DENETİM kanuni zorunluluk halini almakla birlikte yatırımcıları çekebilmenin de birinci şartıdır artık!

Unutulmaması gereken tek ticari gerçek; Yatırımcı nezdinde güven sağlayabilmenin yolunun, bir şirketin "BEN ŞEFFAFIM" diyebilmesiyle başladığıdır.

ALFA BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş. yıllık ve dönemsel mali tablolarınızın hazırlanması konusunda, yasal ve düzenleyici veya diğer sebeplerden dolayı oluşan denetim, raporlama ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve deneyimli kadrosuyla yüksek kalitede hizmet sunabilir.

1-TARİHİ FİNANSAL BİLGİLERİN TAM ve SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİ

  • Sermaye Şirketlerinin Bağımsız Denetimi,

Bağımsız denetim hizmetimiz, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS), Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve değişik sektörler için ilgili piyasa düzenleyiciler tarafından yayımlanan muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tabloların ilgili denetim standartları uyarınca denetiminin gerçekleştirilmesi,
Geleceğe dönük muhasebe ve düzenleme değişikliklerinin yakından takibi ve bunlarla ilgili teknik destek verilmesi,
Prensiplerini esas alır.

  • Hisse senetleri halka arz edilecek aile şirketlerinin finansal tablolarının bağımsız denetimi,
  • Şirketlerin; devir, birleşme ve bölünmelerine yönelik denetim hizmeti,

Verilecek hizmetle TTK'ya uygunluk şartlarının ve yapısal ihtiyaçların belirlenmesi ve süreçlerin önünün açılması sağlanır.

  • Mali analiz ve risk değerlendirme,

Mali analiz ve risk değerlendirme denetiminde Uluslar arası geçerliliği olan analitik inceleme teknikleri uygulanır.

  • Uygunluk Denetimi;

İşletmelerin, finansal tablolarının, Uluslararası Muhasebe Standartlarına, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine, Tek Düzen Hesap Planına, Vergi Kanunlarına ve diğer yasal mevzuata uygunluğunun denetimi. 

2-DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİ

  • İleriye Yönelik Finansal Bilgilerin İncelenmesi,
  • Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin, Sorumlu Tarafça Yapılan Derlemesi Üzerine, Raporlama  Yapmak İçin Üstlendiğimiz Makul Güvence Doğrulama Hizmetleri,