VERGİ HİZMETLERİ

Vergi ihtilafları

 • Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü
 • Vergi İnceleme Danışmanlığı
 • Vergi Davaları Danışmanlığı
 • Vergi Uzlaşmaları

Vergisel Due Diligence

Vergi iyileştirmesi imkanlarının değerlendirildiği, şirketin vergi yükünün analiz edildiği bir denetim sürecidir. Vergi riskleri ve vergi mevzuatının ihlali açısından şirketin yaptığı işlemlerinin analizi zorunludur. Aynı zamanda vergi kurumları tarafından itiraz edilme riskinin değerlendirilmesi de yapılmaktadır. Söz konusu vergi analizi sırasında vergi iyileştirme imkanı da oluşturulabilir.


Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

 • Kurumlar Vergisi
 • Katma Değer Vergisi
 • Gelir Vergisi
 • Stopaj
 • Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi
 • Emlak Vergisi
 • Yabancıların Vergilendirilmesi
 • Uluslararası Vergileme, Vergi Anlaşmaları
 • Vergi & Ar-Ge İstisna ve İndirimleri
 • Devlet Teşvikleri
 • Transfer Fiyatlandırması
 • Vergi Planlaması / Şirket Yapılandırması