Depremden Etkilenen Yerler İçin 6 Şubat 2023 İle 31 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Mücbir Sebep Hali İlan Edildi.
2023 / 20 DEPREMDEN ETKİLENEN YERLER İÇİN 6 ŞUBAT 2023 İLE 31 TEMMUZ 2023 TARİHLERİ ARASINDA MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ.
M E V Z U A T   B İ L G İ L E N D İ R M E   S İ R K Ü L E R İ
TARİH 12.02.2023
SAYI 2023/ 20
KONU DEPREMDEN ETKİLENEN YERLER İÇİN 6 ŞUBAT 2023 İLE 31 TEMMUZ 2023 TARİHLERİ ARASINDA MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ.
              DEPREMDEN ETKİLENEN YERLER İÇİN 6 ŞUBAT 2023 İLE 31 TEMMUZ 2023TARİHLERİ ARASINDA MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLDİ. ÖZET 6 Şubat2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen deprem felaketine ilişkin olarak, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde Bakanlığımız tarafından, mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulundu. Bu kapsamda, söz konusu illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından 6 Şubat 2023 ila  31Temmuz 2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Mücbir sebep hali süresince, Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri, Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, Deprem tarihinden önce tahakkuk etmişödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi, Deprem tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi uzatıldı. Gelir  İdaresi  Başkanlığının  resmi  internet  adresinde  yayımlanan 08.02.2023   tarihli   duyuruda;06.02.2023  tarihinde  Kahramanmaraş  ilinde  meydana  gelen  deprem  felaketine ilişkin  olarak, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, mücbir sebep hali ilan edilmesi uygun bulunmuştur. Bu kapsamda, söz konusu illerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından 06.02.2023 ila 31.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Mücbir sebep hali süresince, •Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilme süreleri, •Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, •Deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş, ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, •2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme süresi, •Deprem tarihinden önce ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi uzatılmıştır.   Bilgilerinize sunulur.        Saygılarımızla…