iletisim@alfadenetim.com

Profesyonel  Yaklaşım

En Seçkin Profesyonel Hizmet Sağlayan Alfa Denetim profesyonel danışmanları olarak, karmaşık çevre iş dünyası problemlerini çözmelerine yardımcı olma; onlar için değer yaratma, risk yönetimi ve performanslarını artırma, nihai kilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bağımsız yöneticiler olarak dünya sermaye piyasalarında önemli bir rol oynuyoruz. Hizmetlerimizin iş sürecinde şeffaflık, güven ve dışsallık kavramlarının zincirleri yardımcı olarak değer katması gurur kaynağımızdır. Başarılı olmak için hem bireysel hem de meslektaşı olarak, ilerlemeli ve gelişmeliyiz. Bunun için de, iş yapış şeklimizde, kendimize karşı ilişkilerimizde, toplumumuzda ve kullanıcı kullanma şeklimizde her zaman güven oluşturmak için çalışıyoruz.

Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurulunun 19.03.2015 tarihli oturumunda alınan kararla yetkilendirilen şirketimiz, Bağımsız Denetim Kuruluşları Listesinde BDK/2015/167 Sicil Numarası ile yeralmaktadır.

Şirketlerin finansal tablo ve bilgilerini, yerel ve global denetim standartlarına uygun tekniklerle tarafsız, güvenilir biçimde denetleyerek müşterilerimize ihtiyaçları olan raporları hazırlıyoruz.

Yerel ve uluslararası vergisel konuların yönetiminde kapsamlı, güvenilir ve etkin çözümlerimizle, müşterilerimizin işine değer katıyoruz.

Muhasebe, beyanname, bordro ve yönetim raporlaması hizmetlerini müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda zamanında ve eksiksiz olarak yerine getiriyoruz.