Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Read More